Apache FAQ

 • Apache 2.3 og højere understøtter OCSP stapling. For at aktivere OCSP svaret på forhånd skal webserveren indeholde en peger til OCSP responderen. Dette er en anbefaling fra CA/Browser Forumet vedrørende...

  Læs mere

 • For at aktivere Perfect Forward Secrecy for Apache webserver 2.4 og højere, er det nødvendig at tilpasse konfigurationen, så de rigtige cipher suites tilbydes. Apache konfiguration Følgende justeringer foretages i konfigurationen...

  Læs mere

 • For at eksportere certifikatet, privatnøglen og eventuelle tilknyttede mellemliggende certifikater til en pfx fil kan følgende kommando bruges: [root@server cert] openssl pkcs12 -export -in filnavn.crt -inkey Navnprivatnøgle.key -certfile bundlenavn.bundle -out backup.pfx I...

  Læs mere

 • Det er muligt, at følgende fejlmeddelelse vises i error_log: # [notice] caught SIGTERM, shutting down # [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `www.sslcertificaten.nl' does NOT match server name!? #...

  Læs mere

 • For at konfigurere Apache webserver til at bruge HTTP Strict Transport Security (HSTS), kan følgende skridt udføres. Aktivering HSTS headers For at...

  Læs mere

 • De følgende trin beskriver konfigurationen af Apache for at få hjemmesiden serveret via HTTPS. Læs vores baggrund information om Secure the complete website. Omdirigering via mod_alias Hvis du kan redigere Apache...

  Læs mere

 • Ved at bruge den følgende linje er det muligt at konfigurere SSL sådan at kun stærk kryptografi bliver accepteret: SSLCipherSuite HIGH:!aNULL:!MD5 Ved hjælp af følgende linje i konfigurationen er det muligt at...

  Læs mere

 • Hvis du oplever problemer med et SSL certifikat i Apache, kan følgende kommando bruges til at vise konfigurationen: httpd -S [ -S]: Shows the settings as parsed from the...

  Læs mere

SSLCheck

SSLCheck kontrollerer, om dit certifikat er korrekt installeret på din server og om der potentielt er problemer.