Nginx

  • Med følgende konfiguration kan Nginx webserveren konfigureres til at understøtte HTTP Strict Transport Security (HSTS). Headeren skal indstilles per hjemmeside, konfigurationsfilen findes normalt i /etc/nginx/sites-available/. server { listen 443 ssl default deferred; ... #...

    Læs mere

  • Tilføj følgende linjer til konfigurationsfilen (/etc/nginx/nginx.conf) for at aktivere den stærke kryptering: ;ssl_prefer_server_ciphers On; ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; ssl_ciphers 'ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA:EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:AES256-GCM-SHA384:AES128-GCM-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA:AES128-SHA:DES-CBC3-SHA:HIGH:!aNULL:!eNULL:!EXPORT:!CAMELLIA:!DES:!MD5:!PSK:!RC4';...

    Læs mere

  • For at sikre, at besøgende på et websted altid bruger en sikker forbindelse, sendes en usikker forbindelse automatisk fra HTTP til HTTPS. Vi bruger en permanent HTTP-omdirigeringskode (HTTP-status 301).

    Læs mere

SSLCheck

SSLCheck kontrollerer, om dit certifikat er korrekt installeret på din server og om der potentielt er problemer.