Apache - Eksportere certifikat og privatnøglen som pfx fil

For at eksportere certifikatet, privatnøglen og eventuelle tilknyttede mellemliggende certifikater til en pfx fil kan følgende kommando bruges:

[root@server cert] openssl pkcs12 -export -in filnavn.crt -inkey Navnprivatnøgle.key -certfile bundlenavn.bundle -out backup.pfx

I ovenstående kommando skal de sektioner i fed skrift ændres til filnavnene som står på serveren. Efterfølgende bliver der dannet en fil med navnet backup.pfx, som er backup filen.

SSLCheck

SSLCheck kontrollerer, om dit certifikat er korrekt installeret på din server og om der potentielt er problemer.

point up