Apache - Fejlmeddelelse - CN does not match server name

Det er muligt, at følgende fejlmeddelelse vises i error_log:

# [notice] caught SIGTERM, shutting down
# [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `www.sslcertificaten.nl' does NOT match server name!?
# [error] Unable to configure RSA server private key
# [error] SSL Library Error: 185073780 error:0B080074:x509 certificate routines:X509_check_private_key:key values mismatch

Dette skyldes, at Common Name ikke er sat i vhostdirektivet. Tilføj det fælles navn som ServerName i vhost direktivet og genstart Apache til at løse problemet.

<VirtualHost *:443>
DocumentRoot /var/www/sslcertificaten.nl
ServerName www.sslcertificaten.nl
...

SSLCheck

SSLCheck kontrollerer, om dit certifikat er korrekt installeret på din server og om der potentielt er problemer.

point up