Exchange - Nyttige shell kommandoer

Shell kommandoer til Exchange Management kan bruges til nem debugging af SSL relaterede problemer på en Exchange-server. Det er ofte nødvendigt at bruge certifikatets fingeraftryk til Exchange Management Shell kommandoer. Du kan finde det ved at åbne certifikatet lokalt (dobbeltklik) og kopiere det fra feltet 'thumbprint' i fanen detaljer.

Link certifikatet til alle tjenester

 Enable-ExchangeCertificate -Thumbprint 0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF01234567-Services POP,IMAP,SMTP,IIS

Deaktiver alle tjenester for et certifikat

 Enable-ExchangeCertificate -Services None -Thumbprint 0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF01234567

Fjern et certifikat

 Remove-ExchangeCertificate -Thumbprint 0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF01234567

Vis bindingen for alle certifikater

 Get-ExchangeCertificate | select thumbprint,services,notafter,subject,certificatedomains | where {$_.Services -match "SMTP"} | fl

Kommandoen giver et output som nedenfor:

 Thumbprint     : 0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF01234567
 Services      : IMAP, POP, IIS, SMTP
 NotAfter      : 4/10/2015 1:59:59 AM
 Subject       : CN=mail.domain.tld
 CertificateDomains : {mail.domain.tld,autodiscover.domain.tld}

SSLCheck

SSLCheck kontrollerer, om dit certifikat er korrekt installeret på din server og om der potentielt er problemer.

point up