IIS - Installation rod og intermediate certifikater

For en korrekt certifikatkæde og for at blive accepteret som et gyldigt certifikat af klienten, skal rod- og mellemcertifikaterne installeres. Uden disse certifikater på serveren returnerer klienter en fejl. Rod- og mellemcertifikaterne leveres med dit certifikat, men kan også downloades her.

Gem rod- og mellemcertifikaterne, hvor de er let tilgængelige på serveren.

Bemærk: Brug ikke Start > Run > certmgr.msc, da dette kun muliggør certifikatinstallationen for den aktuelle bruger og ikke for den lokale computerkonto.

 1. Klik på Start > Run, og skriv mmc, og tryk derefter på Enter.
 2. Klik på menupunktet File, og vælg Add/Remove Snap-in.IIS - Installation rod og intermediate certifikater
 3. Vælg Certificates snap-in fra Add or Remove Snap-ins panelet og klik på AddIIS - Installation rod og intermediate certifikater
 4. Vælg Computer Account og klik NextIIS - Installation rod og intermediate certifikater
 5. Vælg Local Computer og klik på FinishIIS - Installation rod og intermediate certifikater
 6. Klik OKAdd or Remove Snap-ins skærmen for at lukke dialogboksen.
 7. Vælg MMC vinduet.
 8. Installer rodcertifikatet, hvis endnu ikke det er installeret, ved at højreklikke på Trusted Root Certification Authorities og vælg All Tasks > Import... IIS - Installation rod og intermediate certifikater
 9. Certificate Import Wizard åbner. Klik NextIIS - Installatie root en intermediate certificaten
 10. Klik Browse... , og navigere til den placering hvor rodcertifikatet er lagret og vælg det. Klik OK til at vende tilbage til hoveddialogboksen, og klik NextIIS - Installation rod og intermediate certifikater
 11. Efter guiden slutter, klik Finish.
 12. Gentag trinnene for mellemcertifikaterne. Højreklik på Intermediate Certification Authorities og navigere til All Tasks > Import... IIS - Installation rod og intermediate certifikater
 13. Klik på Next og den følgende vindue på Browse.... Vælg nu et af de mellemcertifikater og klik på OK.
 14. Klik på Next og så Finish. Mellemcertifikatet er nu installeret.
 15. Gentag trin 12 til 14, hvis der er mere end et mellemcertifikat i kæden.
 16. Kontroller at rodcertifikatet er tilgængelig under Trusted Root Certification Authorities, og at mellemcertifikaterne er tilgængelig under Intermediate Certification Authorities og luk MMC; installationen er afsluttet.
  Bemærk: I tilfælde af at en eller flere rod og/eller intermediate certifikater er installeret på en forkert placering (ligesom både i Trusted Root Certification Authorities og Intermediate Certification Authorities) fører det til at certifikatet ikke fungerer korrekt.
 17. Genstart din server. (Dette kræver en komplet genstart - At genstarte IIS tjenesten er ikke nok.)

SSLCheck

SSLCheck kontrollerer, om dit certifikat er korrekt installeret på din server og om der potentielt er problemer.

point up