Installation Code Signing Certifikat eller Email Certifikat

Når der anmodes om et Code Signing eller Email certifikat (digital signatur) opretter browseren automatisk et CSR. Det er også muligt at angive CSRen manuelt, men i denne vejledning går vi ud fra den browser baseret oprettelse af CSRen. For at installere certifikatet, er det vigtigt at åbne det fremsendte pick-up link på den samme computer og browser som man brugte til at lave bestillingen med.

Installation af certifikatet gennem pick-up link

Når valideringen er afsluttet sendes pick-up linket til den e-mailadresse som blev angivet ved ansøgningen. Linket indeholder en unik kode som sørger for at det korrekte certifikat hentes og knyttes til den tidligere oprettede private nøgle. Linket skal bruges på samme computer og browser som ordren er afgivet med. Kun på denne måde bliver certifikatet automatisk forbundet med den private nøgle. Efter åbning af browseren vises en skærm som angiver at installationen lykkedes. Hvordan certifikatet er installeret er afhængigt af den anvendte browser:

Windows - Ved brug af IE eller Chrome til at installere certifikatet bliver certifikatet også direkte tilgængelig under Personal Certificate Store i computeren Account i MMC. Firefox installerer certifikatet kun i browseren.

Mac - Ved brug af Safari eller Chrome til at installere certifikatet bliver certifikatet også tilgængelige i Keychain Access. Firefox installerer certifikatet kun i browseren.

Eksporter certifikat til PFX / P12 format

Udover certifikatet indeholder en PFX fil den private nøgle. Gratis genudgivelse af en digital signatur er ikke muligt, derfor er det vigtig at du efter installation laver en sikkerhedskopi af certifikatet i PFX / P12-format. Nogle programmer kræver også dette format.

FireFox

Gå til Indstillinger > Avanceret > Vis certifikater

Vælg certifikatet under fanen personlige certifikater og eksport til PFX / P12-format.

Chrome

Ga naar Indstillinger > Vis avancerede indstillinger... > Administrer certifikater

Vælg certifikatet under fanen personlige certifikater og eksport til PFX / P12-format.

Safari (Mac)

Åbn programmet Keychain Access fra mappen Utilities og vælg de login keychain.

Vælg certifikatet og eksportere den til PFX / P12-format.

Internet Explorer

Gå til Internetindstillinger > Indhold > Certifikater

Vælg certifikatet under fanen personlige certifikater og eksport til PFX / P12-format.

SSLCheck

SSLCheck kontrollerer, om dit certifikat er korrekt installeret på din server og om der potentielt er problemer.

point up