Signere en e-mail

Ved at kryptere og underskrive e-mails digitalt undgår man at de bliver opfanget, læst og ændret af tredjemand. Dette giver modtageren en garanti på at beskeden ikke er blevet ændret, og at du er afsenderen. Hvis modtageren af e-mailen også har et certifikat er det muligt for dig at sende en krypteret e-mail som kun kan læses af modtageren.

Udover at underskrive e-mails, kan et e-mail-certifikat LINK også bruges til at "underskrive dokumenter". Dette fungerer ved at tilsætte lidt kode til dokumentet, som derefter bruges til at sikre integriteten af dens indhold. Uautoriserede ændringer af tredjemand vil resultere i en fejlmeddelelse. Ved hjælp af denne type certifikat har man mulighed for nemt at tilføje en signatur til et Microsoft Office-dokument (for eksempel: Word), Excel eller Powerpoint. I modsætning til PDF Signing certifikater LINK, har denne type certifikat ikke tillid af Adobe Reader som standard.
Et e-mail certifikat er også velegnet til autentificeringsformål i et program, server eller netværk. Den kan også anvendes til for eksempel sikkert at identificere sig ved en online-tjeneste.

Sende e-mails Sikker

S/MIME er den tekniske standard der bruges til sikkert at sende e-mails. Det fungerer ved hjælp af et digitalt certifikat til digitalt at signere og / eller kryptere e-mails. S/MIME er en integreret del i de fleste e-mail-klienter, eksempler er Microsoft Outlook og Mail for Apples iPhone LINK. Enhvert digital certifikat som indeholder nøglebrug (key-usage) til digitale underskrifter er egnet til S/MIME og dermed til e-mail kryptering.
En underskrevet og krypteret e-mail kan genkendes på grund af visning af et låsesymbol og en roset i e-mailen.

Ondertekende en versleutelde e-mail

Underskrive e-mail

Ved at underskrive udgående e-mails ved hjælp af et certifikat, identificerer du dig selv, din virksomhed eller din afdeling som afsender af e-mailen. Det gør det muligt for modtageren at kontrollere om e-mailen faktisk kommer fra dig. De fleste e-mail-klienter tilbyder standard indstillinger for signering af e-mail. Mulighederne heri strækker sig fra standard underskrivelse af alle udgående e-mails, kun at skrive under på eksterne e-mails, til forskellige indstillinger til hver e-mail som bliver sendt.

E-mail ondertekenen

Kryptering af e-mail

Et digital certifikat består af en privat nøgle og en offentlig nøgle LINK. Kryptering af e-mail foregår ved at bruge den offentlige nøgle af modtagerens certifikat. E-mailen bliver dekrypteret igen ved brug af privat nøglen fra modtagerens certifikat. På denne måde har du mulighed for at kommunikere igennem email med den garanti at det kun er modtageren (som er certifikatets ejer) som kan læse dine e-mails. I denne situation er det derfor nødvendigt at du bruger det digitale certifikat af modtageren af e-mailen. I tilfældet af krypteret e-mail er det som konsekvens nødvendigt at både afsenderen og modtageren har digitale certifikater. Efter modtagelse af dit e-mail certifikat kan du sende din offentlige nøgle til den person som du ønsker at sende krypterede emails til. For at gøre dette sender du en e-mail til denne person som du har skrevet under på digitalt, da den offentlige nøgle i dette tilfælde bliver sendt med til modtageren af e-mailen. Modtageren af e-mailen skal efterfølgende gemme din e-mail adresse med certifikatet i adressebogen. Efter dette er blevet gjort kan e-mailen krypteres igennem Security Options indstillingen.

E-mail versleutelen

SSLCheck

SSLCheck kontrollerer, om dit certifikat er korrekt installeret på din server og om der potentielt er problemer.

point up