IIS - Certifikat Installation

Denne vejledning gælder til IIS version 7 og 8.

Umiddelbart efter certifikatet udstedes, bliver det tilsendt per e-mail. Certifikatet kan også hentes igennem kontrolpanelet. Certifikatfilen vil have det samme navn som det domænenavn det er blevet anmodnet til, for eksempel: www_ditdomaine_dk.crt. I tilfælde af en anmodning om et multidomæne certifikat vil filnavnet være et nummer i stedet for domænenavnet. Husk også at installere rod- og intermediate certifikater hvis de er der.

Certifikat Installation

Gem de tilsendte certifikatfiler så de er tilgængelige fra serveren.

 1. Klik på menu StartAdministrative ToolsIIS Manager.
 2. Vælg servernavnet og klik derefter på Features (midterste felt).
 3. Dobbeltklik på Server Certificates ved Security.
 4. Klik til højre under Actions på Complete Certificate Request. Der vil nu åbne et vindue.
 5. Naviger til den gemte fil med certifikatet; normalt hedder denne dit_domænenavn_dk.crt.
  Bemærk: Hvis der er bestilt et certifikat hvor der skal installeres rod- og intermediate certifikater, så er det praktisk at bruge .p7b-filen, fordi så bliver rod- og intermediate certifikater også installeret med.
 6. Udfyld en Friendly name; et nemt navn til din virksomhed (for eksempel domænenavnet) ok klik på OK. Certifikatet er nu installeret og klar til at blive tilknyttet til hjemmesiden.

Tilknyt certifikatet til hjemmesiden

Certifikatet kan nu aktiveres. Dette kræver først at hjemmesiden bliver forbundet til HTTPS-protokollen, hvorefter certifikatet kan tilknyttes til hjemmesiden. For at tilknytte certifikatet til hjemmesiden kan Graphical User Interface'en eller kommandolinjen bruges:

Med Graphical User Interface'en:

 1. Klik på menu StartAdministrative ToolsIIS Manager.
 2. Naviger i IIS Manager i menuen til venstre til den server hvor hjemmesiden som skal beskyttes tilhører, tag til Sites og vælg den hjemmeside som skal beskyttes af certifikatet.
  IIS 7 - Installatie SSL 2.png
 3. Klik på Bindings i Action panelen til højre.
 4. Klik på Add... i Site Bindings vinduet for at åbne Add Site Binding vinduet.
 5. Som Type indikeres det IP-adresse af serveren hvor hjemmesiden er tilgængelig og den port som skal bruges (standard 443). Vælg det installerede certifikat ved at bruge Browse knappen, og klik på OK.
  IIS 7 - Installatie SSL 3.pngIIS 7 - Installatie SSL 4.png

Med kommandolinjen:

 1. Åbn kommandolinjen og brug den følgende kommando:
  appcmd set site /site.name: string /+bindings. [protocol=' string ',bindingInformation=' string ']
 2. Variablen site.name er navnen på den side du vil tilføje en binding. Variablen protocol string er den protokol som skal bruges, og variablen bindingInformation er en kombination af IP adressen, port og host headeren.
 3. Hvis man for eksempel til en side der hedder Test skulle lave en HTTPS binding til alle IP adresser på port 443 uden en host header, så taster man den følgende kommando:
  appcmd set site /site.name: Test /+bindings.[protocol='https',bindingInformation='*:443:']

Alle nødvendige trin til installation af certifikatet er nu fuldført. Sørg for at certifikatfilene er sikret godt og at en sikkerhedskopi af privatnøglen bliver gemt et sikkert sted. Du skal også installere rod- og intermediate certifikater.

Hvis der måtte opstå problemer eller vises fejlmeddelelser, er du meget velkommen til at tage kontakt til os!

SSLCheck

SSLCheck kontrollerer, om dit certifikat er korrekt installeret på din server og om der potentielt er problemer.